Rouw- begeleiding

Rouwen is vaak een zoektocht.

Wat is normaal? Moet ik hulp zoeken? Mag ik wel boos zijn?

 

Ook op zakelijk gebied hebt u misschien wel heel veel vragen. Want er moet vaak zoveel worden geregeld dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Wij hebben de belangrijkste Zakelijke vragen op een rijtje gezet en er een kort antwoord op gegeven: 

 

Heb ik door het overlijden van mijn partner recht op sociale uitkeringen?

"Heb ik door het overlijden van mijn partner recht op sociale uitkeringen?"

Door het overlijden van uw partner kan er sprake zijn van een flinke inkomensterugval. Komt uw inkomen onder de € 1.113,49 per maand? In de volgende situaties kunt u dan een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet:

  • U bent jonger dan 65 jaar en geboren voor 1950 of
  • U bent voor minstens 45% arbeidsongeschikt of
  • U verzorgt één of meer kinderen onder de 18 jaar of
  • U bent zwanger

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Welke rechten heeft de langstlevende partner op nalatenschap?

"Soms willen kinderen hun deel van de erfenis direct opeisen. De langstlevende wordt dan gedwongen om de bezittingen (dus bijvoorbeeld ook het woonhuis) te verkopen. Dat zou heel erg zijn. Welke wettelijke bescherming ontvangt een langstlevende?"

Sinds 2003 kan de langstlevende partner ongestoord voortleven. De wetgever heeft namelijk bepaald dat de kinderen de erfenis pas daadwerkelijk in handen krijgen als beide ouders zijn overleden. De langstlevende ouder ontvangt dus wettelijke bescherming. Wel kan hier in een testament van worden afgeweken. Met andere woorden: is er geen testament, dan krijgt de langstlevende ouder de beschikking over de hele erfenis.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Moet er bij het overlijden van de partner direct erfbelasting worden betaald?

De Belastingdienst wil nabestaanden niet onnodig lastigvallen en onderzoekt daarom van te voren of er erfbelasting verschuldigd is. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke waarde van de nalatenschap (bezittingen minus schulden) en met de vrijstelling voor de langstlevende partner en voor de kinderen. Als dit noodzakelijk is, stuurt de Belastingdienst u ongeveer vier maanden na het overlijden van uw partner een aangiftebiljet. De gezamenlijke verschuldigde erfbelasting, die u van te voren kunt berekenen, is inderdaad direct verschuldigd.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Kunnen kinderen worden onterfd?

"In de wet staat dat de echtgenoot en de kinderen van de overledene de erfgenamen zijn. Kunnen kinderen dan toch onterfd worden?"

In een testament kunnen ouders hun kinderen onterven. Toch kan een kind een deel van de erfenis opeisen. Dit deel heet de ‘legitieme portie’ en is altijd een geldbedrag (dus geen goederen uit de erfenis). De hoogte van dit bedrag is de helft van het kindsdeel (dat deel dat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was). De legitieme portie moet binnen 5 jaar worden opgeëist.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

"Banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsorganisaties vragen om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is duur. Is dit echt nodig?"

Financiële dienstverleners en overheidsorganisaties willen controleren of degene die handelt namens de erfgenamen daar ook echt toe bevoegd is. Daarom vragen zij - vaak onnodig - om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is niet nodig als er sprake is van kleine nalatenschappen, als de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner overblijft en de overledene geen testament had, of als u in een testament tot executeur benoemd bent.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

 

end faq