De vaste commissie voor Sociale zaken onderzoekt de wenselijkheid van ‘Rouwverlof’. Nu is de wettelijke regeling dat bij een overlijden van partner of kind drie dagen betaald verlof gegeven wordt. Drie dagen om zaken te regelen. Is dat genoeg of moet dat uitgebreid worden?

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Als weduwe en moeder die een kind heeft verloren weet Marrit van Exel als geen ander wat de impact van het verlies van je partner en/of kind is op het gezin.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Rouwverwerking bij kinderen, het vraagt om een heel andere aanpak dan bij volwassenen. Het begrip ‘dood’ is voor kinderen moeilijk te begrijpen, vooral wanneer ze ermee geconfronteerd worden.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

De Stichting Zorg en Zelfdoding nodigt u van harte uit voor deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst in Zaandijk, met als thema "Ieder verhaal telt - Zorg om nabestaanden".

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met heftige emoties.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Rouwverlof staat al twintig jaar op de politieke agenda. Nut en noodzaak wordt betwist en de vraag wie rouwverlof betaalt, is nog niet opgelost. Het LSV gaat in gesprek met de Tweede Kamer donderdag 25 november.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Recent was er een botsing tussen twee auto’s op de A4 bij Hoofddorp, een jongen van vier kwam daarbij om het leven.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Het is goed om op voorhand de nalatenschap te regelen. Het lijkt zo’n vanzelfsprekendheid om iedere morgen gewoon op te staan en te genieten van een nieuwe dag.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Wanneer je begraven wilt worden krijg je te maken met grafrechten voor bepaalde- en onbepaalde tijd. Maar in Amersfoort kun je sinds kort 'eeuwig' begraven worden.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Op woensdag 24 november zal er in Theater De Leest in Waalwijk een symposium “Overleven” plaatsvinden, georganiseerd door De Horizon.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Steeds meer mensen verlenen mantelzorg: zij zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden of vrienden. Een deel van hen doet dit naast een betaalde baan.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

De aankomende feestdagen kunnen voor iemand die net een geliefde heeft verloren een erg vervelende periode zijn.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Ook al is rouw heel persoonlijk, er zijn veel zaken die in ieder rouwproces terugkomen. Veel vragen, emoties en lichamelijk reacties zullen herkenbaar zijn voor iedereen die rouwt.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Levend verlies is een verlies van bijvoorbeeld gezondheid. Dat verlies beperkt het leven en dat geeft levenslang verdriet.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Aankomende dinsdag 2 november is de gedenkdag Allerzielen. Op die dag staan wij stil bij onze overleden dierbaren.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Veel mensen kiezen ervoor om de regie te houden en hun eigen koers te varen bij afnemende gezondheid of wat er na het overlijden moet gebeuren. Deze koers leggen we vast in een zogenaamde zorgverklaring.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

 

Afscheid nemen is voor iedereen belangrijk omdat we met elkaar een weefsel vormen. Ieder contact en gesprek is een unieke verbinding in ons leven. 

Plaats commentaar (0 Publicaties)

Over het onderwerp rouw moeten we meer praten, lezen en delen. Wanneer we het over rouw hebben wordt het ineens verdacht stil. De omgeving ervaart het als zeer ingewikkeld.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer is voornemens om op donderdag 25 november 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek getiteld ‘Rouwverlof’ te organiseren.

Plaats commentaar (0 Publicaties)

Studenten Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht werken in het kader van een afstudeeronderzoek mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar de emotionele gevolgen voor kinderen en jongeren die een dierbare zijn verloren.

Plaats commentaar (0 Publicaties)