De oprichting van het LSV was een antwoord op de leegloop van de kerken, legt directeur LSV Rodenburg uit. "Die leegloop begon al in de jaren tachtig. Voor die tijd waren rouw en verlies vooral thema’s die een plek hadden binnen de kerk of religie".

Met het wegvallen van de kerk als plaats van bezinning en rouw voor veel mensen, kwam er behoefte aan een andere organisatie die hen bij rouw en verlies kon bijstaan. Een organisatie die vanuit een humanistische grondslag zou opereren. Deze vraag kwam onder meer vanuit uitvaartorganisaties. Daar is het LSV (toen nog LSR) uit voortgekomen.


CHECKLIST

Bij het LSV kan men onder meer terecht voor informatie. “Wanneer iemand overlijdt, moeten er veel zaken geregeld worden. Dat is behoorlijk complex, helemaal omdat je zaken bij verschillende overheidsinstanties moet regelen. Wij hebben alle informatie hierover gebundeld. Op onze website vind je een checklist met vragen. Na beantwoording van de vragen ontvang je een praktische actielijst op maat. Ook kun je het e-book Zakelijke Zorg bestellen, met hierin alle informatie over wat er geregeld moet worden na iemands overlijden”, aldus Klaas-Jan Rodenburg van het LSV. De kosten voor de digitale hulp bedragen € 7,20.

ROUWZORGLOKET

Wanneer je vragen hebt of een luisterend oor wilt, kun je kosteloos contact opnemen met het Rouwzorgloket via telefoonnummer 033 – 4616896. Het loket is bereikbaar op maandag, dinsdag, donder dag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op zondag tussen 18 en 22 uur, geeft Rodenburg aan.

“Mensen bellen ons op met uiteenlopende vragen en verhalen. Vorige week ging het bijvoorbeeld om een begeleider van een jongen met een geestelijke beperking. Zijn vader was overleden en de begeleider vroeg ons om advies over hoe dit onderwerp te behandelen. Een andere vraag kregen we van een vrouw die gebrouilleerd was geraakt met haar familie. Haar vader was onlangs overleden. Pas na de uitvaart kwam ze dit te weten en had geen kans gehad om afscheid te nemen. Ze was hier heel boos en verdrietig over. We kregen ook een vraag van een dochter die haar moeder was verloren bij een medische ingreep. Ze had gerechtelijke stappen tegen het ziekenhuis genomen, maar de rechter had het ziekenhuis in het gelijk gesteld. Ze had zich een tijdlang met deze juridische kwestie beziggehouden. Pas na de uitspraak kwam er ruimte om te rouwen.” “Verdriet kun je beter niet wegstoppen, maar verweven in je levensloop”

LUISTEREND OOR

De vrijwilligers van het LSV zijn getraind en weten hoe ze steun kunnen bieden. “Het gaat om luisteren, zonder oordeel en advies. Vaak zegt men dat je het verlies een plek moet geven, dat je het verlies moet verwerken, dat je de overledene moet loslaten. Tegenwoordig kijken we hier anders naar. Dat komt voort uit inzichten verkregen dankzij wetenschappelijk onderzoek. Ik vind ‘moeten’ sowieso een vervelend woord, je moet helemaal niets.. Daarnaast geldt dat in plaats van het verdriet weg te stoppen (‘het een plek geven of het loslaten’), je het beter kunt verweven in je levensloop. Het is beter om het verdriet toe te laten, in plaats van los te laten”, zegt Rodenburg in ons interview.

BELANGENBEHARTIGING

Het LSV doet ook aan belangenbehartiging. “In onze maatschappij is weinig ruimte voor verlies en rouw. Het hoort nu eenmaal bij het leven en men moet zich er zelf maar mee zien te redden, dat is nu zo’n beetje het devies. Deze visie blijkt onder meer uit de hoeveelheid verlofdagen die nabestaanden krijgen. Wettelijk gezien ligt dit op drie dagen. Veel te weinig, helemaal als je ziet hoeveel er in korte tijd moet worden geregeld. Voor rouw is geen ruimte. Dat terwijl we uit onderzoek weten dat (onverwerkte) rouw en verlies een vergrote kans geven op het ontwikkelen van een burn-out of depressie. Beide leiden tot ziekteverzuim. Dat kan een veel grotere strop opleveren voor werkgevers”, zegt Rodenburg.

ZORG

Ook binnen de zorg is te weinig aandacht voor rouw en de gevolgen hiervan. “Buiten neerslachtigheid of depressieve gevoelens kun je ook denken aan angstklachten, slapeloosheid en psychosomatische klachten. We zijn regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers uit politiek en zorg om meer aandacht te vragen voor rouw en verlies”, vertelt Rodenburg ter afsluiting.

Meer informatie: www.steunbijverlies.nl
Auteur: Naomi Heidinga