Een traumatische gebeurtenis zoals oorlog, natuurramp, ongeluk, (zelf)moord, plotseling overlijden in het ziekenhuis of grensoverschrijdend seksueel gedrag heeft ernstige gevolgen. Diegenen die verlies onder traumatisch omstandigheden hebben meegemaakt, rouwen onder verzwaarde omstandigheden. Zo zijn politie en justitie betrokken bij een misdrijf en kunnen artsen worden aangesproken op onzorgvuldig handelen na een plotseling overlijden. Onder die omstandigheden wordt rouw vermeden of uitgesteld.

Steun bij rouw

Het is heel verschillend hoe mensen met een traumatische gebeurtenis omgaan. Sommigen ontwikkelen complexe rouw anderen ontwikkelen, onder dezelfde omstandigheden, een gezonde rouwstijl. De steun die door artsen, psychologen en geestelijke verzorgers (professionals) wordt geboden, is erg belangrijk. Ook is het van belang welke steun men ontvangt van de directe omgeving (vrijwilligers).

Enquête
Om een beeld te vormen over de gewenste en geboden ondersteuning, is onderstaande enquête opgesteld. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem. Als u wilt, kunt u uw gegevens onderaan achterlaten, zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen. Alvast hartelijk dank voor het invullen.


Enquête starten!