Accare, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jonx,  Ambiq, Molendrift, Kinnik, Jeugdhulp Friesland/Woodbrookers, Yorneo en Trias organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

 

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.

 

De volgende bijeenkomst is op 14 juni 2016

Thema: RouwHulp voor kinderen en jongeren: een zaak voor de GGz!


Jaarlijks verliezen ca. 6500 kinderen en jongeren een ouder. Dit betekent dat er in Nederland  ongeveer 34.000 (half)wezen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Grote (inter)nationale cohortstudies laten zien  dat de meeste kinderen over de veerkracht lijken te beschikken om, met steun en hulp vanuit hun omgeving, een ingrijpend verlies te kunnen verwerken. Specifieke op de rouwgerichte hulp lijkt dan niet nodig. Er is echter ook een kleine minderheid die ernstige psychologische problemen ontwikkelt waarvoor wel professionele hulp geïndiceerd is. Zij kunnen naast onder andere stemmingsstoornissen en PTSS ook specifieke rouw gerelateerde klachten ontwikkelen. Het blijkt dat er sprake is van overlap, maar dat de drie stoornissen ook een eigen fenomenologie kennen. Deze specifieke rouw gerelateerde klachten zijn in de appendix van de DSM-5 opgenomen als Persistent Complex Bereavement Disorder (PCBD) en worden gekenmerkt door een pijnlijk verlangen naar de overledene, het niet kunnen accepteren van de dood, ongeloof en gewijzigd wereldbeeld.