Hier kunt u een snelle, informele test doen om te kijken welke (mantelzorg) omstandigheden in uw leven mogelijk een bron van overbelasting cq. stress kunnen zijn.

  Nooit Soms Regelmatig Vaak
Ik voel mij onzeker over die dingen die geregeld moeten worden. .. .. .. ..
Ik moet altijd maar klaar staan voor diegene waar ik voor zorg .. .. .. ..
Ik maak mij zorgen of ik het wel volhoud. .. .. .. ..
Het combineren van mijn zorgverantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor mijn werk en/of gezin valt zwaar. .. .. .. ..
Door mijn betrokkenheid voor diegene waar ik voor zorg doe ik anderen tekort. .. .. .. ..
Ik heb moeite om me op mijn zorgtaak te concentreren. .. .. .. ..
Ik ervaar weinig steun van anderen. .. .. .. ..
Ik heb nauwelijks invloed op de dingen die om mij heen gebeuren. .. .. .. ..
Door de zorgsituatie kom ik te weinig aan mijn eigen leven toe. .. .. .. ..
Ik voel me vaak moe, slaperig of uitgeput. .. .. .. ..
Ik voel me erg onder druk staan door de zorgsituatie. .. .. .. ..
De situatie van diegene waar ik voor zorg laat mij nooit los. .. .. .. ..
Ik heb regelmatig (3x/ week is ‘vaak’) last van hoofdpijn. .. .. .. ..
Ik heb last van gespannen spieren in mijn nek, schouders en rug .. .. .. ..
Ik heb last van maagpijn, oprispingen of andere digestieve problemen. .. .. .. ..
Ik slik medicijnen tegen pijn, om te kunnen slapen, tranquillizers, etc. .. .. .. ..
Mijn zelfstandigheid komt in de knel. .. .. .. ..
Familie, vrienden en/of anderen zeggen dat ik ongezond leef. .. .. .. ..
Ik stel onrealistisch hoge eisen aan mijzelf. .. .. .. ..
Ik zou graag een aantal dingen in mijn leven willen veranderen, maar ik weet niet hoe. .. .. .. ..

 

Score verdeling:

Nooit: x 1
Zelden: x 2
Regelmatig: x 3
Vaak: x 4 

Totaal minimaal: 20 punten
Totaal maximaal: 80 punten

 

Uw score:

Subtotaal per categorie:

Nooit: ......
Zelden: ......
Regelmatig: .......
Vaak: .......

Tel nu alle subtotalen bij elkaar op:
TOTAAL  . . . . . . .     punten


UITSLAG ZORGSTRESS TEST 

Tussen de 20 en 40 punten 
De zorgstress die je ervaart is goed te dragen. Je kunt je bewust zijn van die momenten dat je zorgstress hebt. Je weet zelf het beste wat je daar aan kunt doen. 

Tussen de 40 en 60 punten 
De zorgstress die je ervaart is regelmatig te hoog om te kunnen dragen. Je bent je er ook van bewust. Nu sta je nog op het punt om er iets aan te doen. Het programma voor het verminderen van de zorgstress kan je daarbij helpen. 

Tussen de 60 en 80 punten 
De zorgstress die je ervaart is hoog en niet meer te dragen. Het heeft geen zin als anderen zeggen dat je er iets aan moet doen. Je hebt hulp nodig. Praat er met je arts over. 

 

Conclusie 

Wat is de uitslag van zorgstress test? 

Valt het wel mee of moet er iets gebeuren? 

Als de zorgstress te hoog is om te dragen, . . . 

 

Aan welke zaken wil je werken? 

a. Ik ga meer: 

b. Ik ga minder: 

 

Wat ik ga oppakken is: 

 … 

 … 

 en ook … 

 

Ik ga daar het volgende voor regelen: 

 … 

 … 

 en …. 

 

Wij hopen dat je actieplan helpt om de zorgstress te verminderen.