Steeds meer mensen verlenen mantelzorg: zij zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden of vrienden. Een deel van hen doet dit naast een betaalde baan. Mantelzorg is vaak intensief, zeker in combinatie met betaald werk en het eigen (gezins)leven. Het Sociaal Cultureel Planbureau schatte in 2010 al dat toen zo’n 450.000 mantelzorgers overbelast waren. Wanneer onzekerheden toenemen of zorgtaken uitbreiden, neemt bij een mantelzorger het gevoel van overbelasting toe. Een langdurig overbelaste mantelzorger ervaart stress. We noemen dit zorgstress.