Het overlijden van een dierbare maakt dat je leven op zijn kop komt te staan. Er is iemand weggevallen die van betekenis voor je was. Wat was die betekenis? En welke betekenis heeft hij of zij nu voor je? Hoe vind je een nieuwe verbinding met deze persoon? De dood van iemand die je lief was, raakt je en verandert je. Er sterft ook een stukje van jezelf. Als je partner overlijdt, ben je bijvoorbeeld niet meer deel van een stel, maar alleen. In een zo veranderde situatie ga je op zoek naar je ‘nieuwe ik’. Al zoekend geef je zo betekenis aan het verlies.

Als rouwende probeer je vaak het verlies op de een of andere manier te begrijpen. Je vraagt je af: Waarom? Bij dit soort vragen speelt de oorzaak van het overlijden ook een rol. Door een heftig verlies kan het gebeuren dat je de zin van het leven niet meer ziet, of je geloof (dreigen te) verliezen. Je gaat zingevingsvragen stellen: vragen waarmee je zoekt naar de betekenis die je zelf kunt en wilt geven aan wat er gebeurd is. Zingevingsvragen zijn vragen naar de zin van het bestaan, levensvragen. Het zijn vragen als: Wie ben ik? Waarom ben ik op aarde? Wat drijft mij? maar ook: Is er leven na de dood? Waarom is er lijden? Zingevingsvragen zijn geen vragen van het hoofd, het weten, maar van het hart, van de ziel.

Er zijn vele vragen, maar vaak is het niet gemakkelijk daar een antwoord op te vinden. Dat neemt niet weg dat het heel belangrijk is deze vragen te stellen. Dit soort vragen richten je zoeken naar hoe nu verder. Ze horen bij rouwen en kunnen je helpen de richting weer te vinden.