De wijze waarop iemand is overleden is van invloed op je rouwproces. Zo heeft een plotseling verlies een andere impact dan een verlies na een langdurig ziekbed. Verlies door zelfdoding brengt weer eigen vragen en gevoelens met zich mee. Dat geldt ook voor verlies door moord of een andere schokkende gebeurtenis. Bij verlaat verdriet (uitgestelde rouw om een ouder die je verloor toen je nog kind was) en niet-erkend verlies spelen weer andere bijzonderheden.

 

Ziekbed

Plotseling overlijden

Zelfdoding

Moord

Verlaat verdriet

Niet-erkend verlies