Opleidingen

 

WAAROM DEZE OPLEIDING?

In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met hevige emoties. Rouw is het antwoord dat we (als individu, familie, cultuur, samenleving) geven op het verlies van een betekenisvolle relatie. Het kan hierbij gaan om het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid, verlies van relatie (scheiding), verlies van werk en verlies van vaderland. Rouw kan ingrijpende en soms traumatische vormen aannemen. Dit maakt dat er in toenemende mate behoefte is aan inzicht in rouw en verliesprocessen. Vooral voor diegenen die, soms dagelijks, geconfronteerd worden met rouwende cliënten. 

 

WAT MAG JE VERWACHTEN?


Professionele en persoonlijke ontwikkeling

De training biedt een compleet programma waarmee rouwzorgers (vrijwilligers en beroepskrachten uit de sectoren welzijn, gezondheidszorg, pastoraal werk, onderwijs, uitvaartbegeleiding, justitie en politie ea.) die soms dagelijks geconfronteerd worden met rouwenden, hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten om rouwenden steun te bieden die ze nodig hebben. De training Rouwzorg is ontwikkeld op basis van de training Nabijblijven (samenwerkingsproject met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en de Universiteit van Utrecht) en de geaccrediteerde Post-Hbo opleiding Rouw en verliesbegeleider van het LSV. 

 

Doel van de training 

1. De training biedt je inzicht in:
   - Manifestatie van rouw (lichamelijk, emoties, denken, gedrag)
   - Rouwstijlen (copingstijlen)
   - De relatie tussen hechting- en rouwstijl
   - De invloed van zin- en betekenisgeving op rouw
   - Veerkracht
   - Complexe rouw

2. Tijdens de training leer je vaardigheden om tussen "afstand en
    nabijheid" rouwenden troost te geven, een oriënterend gesprek te voeren en te begeleiden bij specifieke thema's zoals eenzaamheid, versterking veerkracht, steunende omgeving,        nieuw perspectief ea.

3. Tijdens de training ervaar je:
   - Hoe je eigen rouwproces zich ontwikkeld heeft
   - Hoe je eigen proces van invloed is op het contact met rouwenden

 

Doelgroepen
De training is bedoeld voor:

- Vrijwillige rouwzorgers, d.w.z. zij die onbetaald rouwenden begeleiden.

- Beroepskrachten die in de uitoefening van hun werkzaamheden in contact komen met rouwenden (bijvoorbeeld medisch maatschappelijk werkers, verpleegkundigen,           huisartsondersteuners, jeugdzorg, ouderenzorg, politie, justitie, mensen werkzaam in het onderwijs enz.)  

 

Kerndocent 

Klaas Jan Rodenburg

Gestalt therapeut, rouw en verliesdeskundige, directeur van het Landelijk Steunpunt Verlies.
Docent en trainer bij de Post-HBO opleiding Rouw- en verliesbegeleider en bij de opleiding medisch studenten (VU Amsterdam)

 

Praktische informatie
Opleidingsduur Februari 2021 - Mei 2021
Lestijden 09.30 tot 16.30 uur
Data opleiding

1 & 2 februari - 8 & 29 maart - 19 april
10  & 28 mei 2021

Voorbereiding ca. 4 uur per week
Locatie Amersfoort
Groepsgrootte Minimaal 6 en maximaal 15 studenten
Leveringsvoorwaarden Klik hier voor onze voorwaarden
Studiekosten

€ 1.550,- inclusief koffie, thee en lesmateriaal; exclusief boeken en lunch.

Geschatte kosten boeken: €40,-

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het LSV Rouwzorg certificaat geldt een aanwezigheidseis van 80%. Dit certificaat biedt de mogelijkheid tot inschrijving in het verwijsbestand van de Landelijk Steunpunt Verlies.

Training is geaccrediteerd voor nascholing verschillende psychosociale beroepsgroepen, verpleegkundigen en Praktijkondersteuners huisartsen.

Docent

Klaas Jan Rodenburg 


Wilt u meer weten over deze opleiding? U kunt de brochure downloaden


Wilt u zich inschrijven? Van harte welkom! U kunt het inschrijfformulier downloaden


Wilt u een (telefonisch) intakegesprek om verwachtingen af te stemmen? Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886.

Wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in, rechts van deze pagina.