Wanneer je begraven wilt worden krijg je te maken met grafrechten voor bepaalde- en onbepaalde tijd. Maar in Amersfoort kun je sinds kort 'eeuwig' begraven worden.

Het voor eeuwig begraven worden is in Nederland geen vanzelfsprekendheid, bij iedere gemeente liggen de grafrechten weer anders. In Amersfoort heeft de gemeenteraad onlangs besloten om ‘eeuwige’ grafrechten toe te staan. Dat is goed nieuws voor moslims, christenen en joden, want vanuit deze drie religies is er de behoefte om te worden begraven in een graf dat nooit wordt geruimd. Bovendien is het door Corona een bijna onmogelijke opgave om begraven te worden in het land van herkomst.

Veelal worden begraafplaatsen uitgegeven voor een periode van tien of vijftien jaar, maar wel met de mogelijkheid om daarna met vijf- of tien jaar te verlengen. Sinds kort kun je in Amersfoort voor eeuwig begraven worden, al worden de financiële kosten gelijkgesteld aan honderd jaar grafrecht en dat komt ongeveer neer tussen de tienduizend – vijftienduizend euro.

Volgens deskundigen bestaat ‘eeuwig’ grafrecht niet, want wat gebeurt er als er géén rechthebbende meer in leven zijn. Rechthebbende moeten volgens de wet de grafrechten overdragen aan andere rechthebbende en doen ze dat niet, dan kan de begraafplaatseigenaar het graf zonder tussenkomst ruimen. Maar ook de voorwaarden van betreffende begraafplaatshouder of eigenaar moeten nauwkeurig worden nageleefd, want het niet nakomen van de regelementen zou direct ruimen als gevolg kunnen hebben.

Het eeuwig grafrecht bestaat dan wel in Amersfoort en andere gemeenten zullen wellicht volgen, maar het is wel handig om de voorwaarden goed na te lezen. Wanneer is een graf in verval en wat te denken van de toekomst van een begraafplaats. Eeuwigheid is een breed begrip en hangt af van de spelregels tussen begraafplaatshouder en rechthebbende. Is er geen rechthebbende meer, dan kan de eeuwigheid van korte duur zijn. Laat je daarom als nabestaande goed voorlichten door je gemeente!