Aankomende dinsdag 2 november is de gedenkdag Allerzielen. Op die dag staan wij stil bij onze overleden dierbaren.

Een dag waar we het gemis, verdriet en wellicht ook onze dankbaarheid voelen van dierbaren die ons ontvallen zijn. Dit jaar gedenken we vooral onze dierbaren die in afgelopen Corona periode overleden zijn. Een dag waar we een kaarsje branden en herinneringen ophalen.

Afgelopen jaar ontvingen wij vragen of er dit jaar een landelijke herdenkingsdag komt voor hen die gestorven zijn ten gevolge van Covid. Corona-nabestaanden hebben behoefte om te praten met mensen die ook een dierbare verloren hebben aan Covid. Want Covid maakt, door de afstand die we moesten houden, het rouwproces extra zwaar.

Vorig jaar heeft het Landelijk steunpunt Verlies, naar aanleiding van de uitspraak van de minister-president Rutte om een nationale Corona herdenkingsdag te houden, het initiatief genomen om daar invulling aan te geven. Ons voorstel was om voorafgaand aan de nationale corona herdenkingsdag, per gemeente nabestaanden uit te nodigen om een boom te adopteren in het lokale corona herdenkingsbos. Een bos waar een Corona herdenkingsplaats wordt ingericht voor nabestaanden die bij elkaar kunnen komen voor een herdenkingsritueel. Het voorstel hebben we neergelegd bij de commissaris van de Koning in Brabant (daar is het uiteindelijke begonnen) en bij staatssecretaris Blokland.

Jammer genoeg hebben we, zelfs na meerder mailtjes, van Paul Blokland niets gehoord. Het was zo mooi geweest, nu de epidemie overwonnen lijkt, om Allerzielen te houden op plaatsen waar speciale aandacht is voor Corona slachtoffers.