De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer is voornemens om op donderdag 25 november 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek getiteld ‘Rouwverlof’ te organiseren.

 

Een van de meest heftige gebeurtenissen in iemands leven is het verlies van een dierbare. Dit heeft een grote impact. Toch is er gek genoeg in de wet niets geregeld voor het geval een werknemer hiermee te maken krijgt. Er gelden geen verlofdagen in zo’n situatie. Er is maar een handjevol cao’s waarin afspraken staan over rouwverlof. De Tweede Kamer wil dit nu gaan veranderen.

In België bestaat al langer een wettelijk recht op rouwverlof. Bij overlijden van een kind of partner kunnen de Belgen rekenen op rouwverlof voor de duur van 10 dagen. Hiervan moeten drie dagen verplicht worden opgenomen tussen het overlijden en de uitvaart. De overige zeven dagen mogen binnen een jaar worden opgenomen. Hoe het rouwverlof er in Nederland uit gaat zien en per wanneer we hier een beroep op kunnen doen is tot nu toe nog onduidelijk.

De commissie moet nog formeel instemmen, maar onder voorbehoud zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden met organisaties, waarbij ook het Landelijk Steunpunt Verlies is uitgenodigd. De commissie wil door middel van het organiseren van een rondetafelbijeenkomst in Den Haag met (ervarings)deskundigen horen wat er precies speelt rondom rouwverlof.