Afdrukken

NIEUWE WEBSITE

De website www.landelijksteunpuntrouw.nl was, na drie jaar, aan vernieuwing toe. De informatie was incompleet, verouderd en gebruikersonvriendelijk. Om die reden hebben wij een geheel nieuwe website ontworpen met de indeling  ‘Hulpvragers’, ‘Academie’ en ‘Organisaties’. De nieuwe website www.steunbijverlies.nl is eenvoudig, educatief en veelkleurig.  

 

 

Veelkleurig verlies

In onze samenleving wordt rouw geassocieerd met het verlies van een dierbare. Veel minder bekend is dat rouw ook betrekking heeft op een betekenisvol verlies van gezondheid, relatie of werk. Het Landelijk Steunpunt Rouw wil ook andere verliesgebieden onder de aandacht brengen. Daarom hebben wij de naam van onze website veranderd in Steun bij verlies waarin veelkleurige informatie over verlies is opgenomen.

Zakelijk en emotioneel

Bij afscheid van een dierbare, gezondheid, relatie of werk moet dikwijls veel geregeld worden. Al die regelzaken kunnen onrust geven en verliesdragers afhouden van het emotionele verlies- en rouwproces. Om die reden besteden wij aandacht aan de zakelijke en aan de emotionele kant van de verschillende verliesgebieden.

Zo is, voor verlies van gezondheid, informatie opgenomen over Wilsverklaringen (zorgverklaring en euthanasieverzoek) van de Stichting Zorgverklaring die al jaren gehuisvest is bij het LSR. 


Digitale presentie

In onze nieuwe website besteden wij aandacht aan een digitale ‘presentie’ (aandachtige nabijheid). Dat doen we door op de homepage van de hulpzoekers steun- en ervaringsverhalen op te nemen. Je vindt ze terug als ‘postzegels’ en zijn bedoeld als emotionele herkenning en erkenning van hulpzoekers.  

Over ons

Afgelopen jaren hebben wij een duidelijke visie en missie uitgewerkt. Dat vindt je terug onder de tab ‘Over ons’. Tevens tref je op de website een aantrekkelijke youtube aan over ‘Omarm het leven ook als verdriet je ten deel valt’. Daarin wordt op een mooie wijze aan onze missie uitdrukking gegeven. 

Nieuwe rouwvisie

De visie op rouw is de laatste decennia flink veranderd. Eerdere theorieën dat het goed is alle emoties te doorleven, de overledene los te laten en afstand te nemen om zo je eigen leven verder te kunnen leiden (Freud), of dat een rouwproces iets is wat volgens een vast patroon verloopt en wat op een gegeven moment ook weer afgerond is (Elisabeth Kübler-Ross), zijn inmiddels achterhaald en hebben geleid tot vele misvattingen. 

Uit wetenschappelijk onderzoek van afgelopen 20 jaar is een duaal procesmodel (Maggie Stroebe, hoogleraar Verliesverwerken, 2002) voortgekomen waarbij niet meer uitgegaan wordt van fasen of taken, maar van de twee werkelijkheden die aandacht vragen in een rouwproces: 

1. verliesoriëntatie: antwoord geven op je verlies door actief stil te staan bij wat je hebt verloren en wat dat voor jou verdere leven betekent (met alle daarbij horende pijnlijke en helpende gevoelens, gedachten en acties).

2. heroriëntatie: je aanpassen (met alle daarbij horende pijnlijke en helpende gevoelens, gedachten en acties) aan het leven dat verder gaat, ook nu je door je verlies niet alles meer kan of wilt. Het gaat om aanpassingen in jezelf (hoe je bijvoorbeeld naar jezelf, je leven, je toekomst kijkt) en buiten jezelf (hoe je bijvoorbeeld een omgeving zoekt waar je jouw leven voort kunt zetten). 

Deze nieuwe rouwvisie geeft een nieuwe kijk op alle soorten verlies (zie ook de uitwerking op onze website). 

Adverteren

De website trekt, door haar vernieuwende en educatieve karakter, bezoekers aan die op zoek zijn naar zakelijke en emotionele verliesinformatie op het gebied van:

- verlies van een dierbare 

- verlies van gezondheid

- verlies van een relatie

- verlies van werk


Door het bezoekersaantal is onze website bijzonder aantrekkelijk voor adverteerders. Wij onderscheiden de volgende website delen en adverteerdersgroepen:

- emotionele website deel: rouw en verliesbegeleiders 

- zakelijke website deel verlies van gezondheid (Zorgverklaringen): uitvaartorganisaties 

- website deel Nalatenschap en Wilsverklaringen: notarissen 

- website deel Echtscheiding: mediators 

 
De advertenties worden zichtbaar voor de lokale bezoeker. Vraag om meer informatie bij K.J. Rodenburg, 033 – 4616886.