Verlies van baan

Het accepteren van baanverlies en werkloosheid is moeilijk. Soms gaat het om het niet verlengen van een tijdelijk contract en soms gaat het om een ontslag dat plotseling bekend wordt gemaakt of om ontslag wegens slecht functioneren. Je voelt je miskend of onrechtvaardig behandeld. Je voelt je slachtoffer van de situatie.

Toch is het belangrijk om de situatie te accepteren. Dat gaat niet zomaar. Dikwijls is het nodig om het conflict aan te gaan; stilzwijgend of confronterend. Zo hoop je bijvoorbeeld dat niemand jouw werk oppakt, dat cliënten weglopen, dat collega’s stilzwijgend jouw verzet doorzetten. In een meer confronterende setting gaat het om het aangaan van een rechtszaak of het vragen om mediation.

Het aangaan van een conflict helpt om je gram te halen en om daarmee uit je slachtofferrol te stappen. Of je het conflict wel of niet extern aangaat, het blijft nodig om het conflict ook in jezelf op te lossen. In plaats van stil te staan ​​bij je werkverlies of over de onrechtvaardige behandeling en het gebrek aan zorgzaamheid van je vroegere werkgever; dingen die je beter had kunnen doen om de ellende waar je nu in zit te voorkomen; hoeveel beter het leven zou zijn als het niet was gebeurd, kun je proberen om dat in jezelf tot acceptatie te brengen.

Om het verlies te markeren kun je gebruikmaken van een afscheidsritueel zoals; een afscheidsreceptie, een etentje met je beste collega’s, een bijeenkomst met andere ontslagen collega’s, een mail aan de blijvers, het opruimen van je bureau of een brief aan je baas waarin je duidelijk aangeeft wat het je doet. Hoe eerder je het verlies van je baan aanvaart, des te sneller kun je verder gaan met de volgende fase in je werkzame leven.