Over ons

Op 10 mei 1988 werd het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding opgericht, met als doelstelling "het scheppen van een kader waarin continuïteit van de opvang van rouwdragenden gegarandeerd kan worden". Het LSR ontwikkelde zich tot een professionele organisatie met een steeds breder aanbod van diensten.

 

Zo werd in 1990 de eerste 'Gids na een overlijden' uitgegeven. In 1999 werd de naam van de organisatie gewijzigd in Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. Ook de doelstelling werd toen verbreed: "het bieden van een centraal punt waar zo veel mogelijk (psychosociale) informatie op het gebied van rouw beschikbaar is".

 

In 2009 werd naast de Stichting het LSR Dienstencentrum opgericht en in 2010 de Stichting Stimulering Rouw. Tevens is het  Dienstencentrum in 2010 gestart met een nieuwe post-HBO-opleiding Rouw- en verliesbegeleider. In 2010 is - met een nieuwe huisstijl - de benaming Steunpunt weer teruggekomen, zij het breder van opzet: De Stichting en het Dienstencentrum gaan nu samen door het leven onder de naam Landelijk Steunpunt Verlies.