NARRATIEVE BEGELEIDING EN ZINGEVING IN BEGLEIDINGSGESPREKKEN 'ZORG VOOR HET VERHAAL' 

'Zorg voor het verhaal' is een leergang van zes bijeenkomsten waarin het narratief model centraal staat. Het verhaal van mensen wordt verbonden aan verhalen uit mondiale wijsheidstradities. Waarbij in het middagdeel de methodiek van het verhaal centraal staat en in het avondgedeelte thematiek vanuit de levensloop en centrale existentiële thema's worden uitgewerkt. De leergang is geschikt voor theologen, therapeuten en andere begeleiders van mensen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond (seculier of religieus). Immers, verhalen verbinden. 

 

Kerndocenten 

Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort:
Hoogleraar Praktische theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Lid Eerste Kamer van de Staten-Generaal

Hariëtte Modderman
Psychosociaal therapeut, specialiteit trauma en rouw, en trainer LSR Academie en Rots en Water Instituut NL, eindredacteur ‘Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie’.


 

 

Praktische informatie
Trainingsduur 6 dagen
Lestijden 09.30 tot 16.30 uur
Data opleiding 1 februari, 1 maart, 5 april, 17 mei, 21 juni, 5 juli
Locatie Afhankelijk van de aanmeldingen in Utrecht of Zwolle  
Studiekosten

€ 1.550,- inclusief boek 'Zorg voor het verhaal' koffie, thee en lunch.

Docenten Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort, Hariette Modderman.


Wilt u meer weten over deze opleiding? U kunt de brochure downloaden. 

Wilt u een (telefonisch) intakegesprek om te weten of deze training bij uw verwachtingen aansluit? 

Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886. Vraag naar Hariette Modderman, manager LSR Academie.